Predstavitev

Avtomatizacija na podrocju energetike

Avtomatizacijo izvajamo s prostoprogramabilnimi krmilniki s katerimi se raznim aplikacijam najlažje približamo in jih prilagajamo projektu ali njihovim spremembam. S svojim sistemom lahko nadziramo tudi druge vrste avtomatiziranih sistemov.

Ogrevanje z obnovljivimi viri

Toplotne črpalke

Izvajamo priklope in zagone, ter povezovanje v sklope z drugimi viri energije različne vrste toplotnih črpalk. Sodelujemo z različnimi slovenskimi dobavitelji, kot so: KNUT, KLIMA HORIZONT, VETO,TERMOTEHNIKA.

Kotli na biomaso

Avtomatika je pri krmiljenju raznih kotlov na biomaso zelo pomembna. Krmiljenje izvajamo lahko na kotlu, primešavanju povratka, dvižni vodi, sanitarna voda, pomoč solarnih kolektorjev. Regulacija se vrši po zunanji temperaturi. Lahko krmilimo tudi transport sekancev do kurišca in ventilatorski vpih.

Solarni sistemi

Solarni sistem v večini primerov uporabljamo kot dodatek k drugim virom energije. Z našim krmiljenjem sistem tako uskladimo, da iz sončnih žarkov iztržimo največ. Šele, ko sončne energije zmanjka vključujemo druge vire energije. V svoje sisteme največ vključujemo vakumske kolektorje, saj iz nji največ pridobimo. Sodelujemo z BIOPLANET-om, VETO-om.

Prezračevanje

Krmiljenje prezračevanja hiše ali objektov je prav tako del naše ponudbe in lahko omenimo, da je v zadnjem času ta način zelo v porastu, ker s tem veliko prihranimo na energiji in na kvaliteti prezračevanja objekta.

Centralni nadzorni sistemi

Izvajamo CNS sisteme na področju energetike: ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, razsvetljava. Referenčni objekti HIT Hotel Park Nova Gorica, HIT Hotel Maestral črna Gora.

GSM daljinski nadzor

  • daljinski vklopi ogrevanja
  • nadzori raznih okvar na objektih
  • nadzor temerature v prostorh

Nadzori se vršijo preko mobilnega telefona preko katerga lahko vklapljamo različne porabnike ali na mobilnik dobimo želene informacije.